Kiss Albert

Kiss Albert

kiss_albert
Data nașterii: 22 noiembrie 1953
Dată hirotonire: 18 iunie 1978
Poziție curentă: kanonok, főesperes, plébános
Parohie: Bihar
Adresă poștală: 417050 Biharia (BH) Str. Trandafirilor 65.