Centru de tineret

Statutul Centrului Diecezan pentru Tineret

In cadrul Diecezei Romano-Catolice de Oradea, tineretul se structurează în grupuri parohiale supervizate şi conduse la nivel local de paroh şi de capelan, iar la nivel diecezan, de către Episcopul însuşi, prin intermediul Centrului Diecezan pentru Tineret. Obiectivul grupurilor de tineret este acela ca membrii acestora să-şi descopere vocaţie şi să joace un rol activ în Biserica lui Cristos şi în societatea contemporană.

Astfel, în formă individuală şi comunitară, fiecare grup se străduieşte să atingă următoarele obiective ale apostolatului:

 • formarea unei identităţi creştine conştiente bazate pe principiile de bază ale credinţei şi moralei
 • evanghelizare şi mărturisire
 • ajutorarea celorlalţi

I. În vederea realizării acestor obiective, Centrul Diecezan pentru Tineret doreşte să ofere asistenţă în următoarele patru domenii de activitate:

1. Pastoraţie:

 • pregătirea pentru Sfânta Liturghie,
 • participarea regulată la Sfintele Sacramente,
 • participarea la cor, slujirea ca ministranţi,
 • organizarea de rugăciuni comune, zile spirituale, exerciţii spirituale.

2. Educaţie:

 • participarea la cateheze şi instruiri,
 • aprofundarea conştiinţei de sine religioase prin Sfânta Scriptură, organizarea de conferinţe şi dezbateri pe teme religioase, ţinând seama de caracteristicile vârstei,
 • redactarea, publicarea şi distribuirea de publicaţii creştine,
 • participarea la educaţia copiilor în toate domeniile, astfel încât aceştia să poată deveni adevăraţi apostoli ai Bisericii lui Cristos,
 • deschiderea faţă de ecumenism.

 

3. Activităţi caritative:

 • sprijinirea şi ajutorarea persoanelor defavorizate social (bolnavii din spitale, locuitorii din casele de bătrâni, orfanii, locuitorii din căminele familiale, persoanele dizabilitate, familiile numeroase, persoanele care trăiesc singure, persoanele fără domiciliu, deţinuţii etc.),
 • sprijinirea persoanelor nevoiaşe care aparţin de parohii (bolnavi, văduve, familii numeroase, etc.)
 • voluntariat cu ocazia diferitelor evenimente bisericeşti.

4. Activităţi culturale şi recreaţionale:

 • formarea şi aprofundarea sensibilităţii faţă de adevăratele valori culturale, ştiinţifice şi artistice,
 • organizarea plăcută şi utilă a timpului liber,
 • organizarea de evenimente cultural-artistice, sportive şi turistice,
 • organizarea de excursii şi pelerinaje,
 • schimb de opinii în legătură cu filme şi publicaţii date, din perspectivă creştină.

 

II. În vederea realizării acestor activităţi, tinerii au nevoie de o structură precisă şi clară pe plan parohial şi diecezan.

Organizarea grupurilor parohiale:

 • Grupul de tineret al parohiei este compus din tinerii din cadrul parohiei, care sunt liberi să-şi aleagă un nume.
 • Fiecare grup parohial are un responsabil ales de membrii săi: această persoană este recunoscută şi de paroh.
 • Fiecare grup parohial are 2, 3, 4 sau mai mulţi animatori care se implică în executarea celor 4 planuri de activitate. Animatorii grupului sunt desemnaţi de către paroh împreună cu responsabilul de grup. Desemnarea este precedată de o perioadă de instruire şi de probă, având ca scop dovedirea capacităţilor candidatului.
 • Dacă este necesar, grupul poate fi împărţit pe categorii de vârstă: adolescenţi (14-18 ani) şi tineri (18-30 ani).
 • Dacă la o parohie slujesc mai mulţi preoţi, capelanul are datoria de a se ocupa cu munca de tineret, iar parohul îi va supraveghea şi sprijini activitatea.

 

Organizarea la nivel diecezan:

 • Grupurile de tineret ale parohiilor diecezei sunt reunite de un preot care va fi desemnat drept responsabil pentru tineret şi care va fi numit de episcop.
 • Responsabilul pentru tineret va colabora cu un grup de tineri animatori care provin de la diversele parohii. Acest grup se va numi  „VÁR-LAK”.
 • Responsabilul pentru tineret şi grupul VÁR-LAK vor colabora cu parohii, capelanii, profesorii de religie, animatorii, directorul spiritual al şcolii diecezane şi grupurile parohiale.
 • Responsabilul pentru tineret va raporta către episcop despre toate activităţile referitoare la munca de tineret.
 • În cadrul fiecărui protopopiat va exista un preot numit de protopop şi acceptat de episcop care va organiza şi va superviza activităţile de tineret la nivel regional, astfel sprijinind munca responsabilului pentru tineret al Diecezei.

 

N.B.

 • Centrul Diecezan pentru Tineret „VÁR-LAK” se bucură de sprijinul Diecezei Romano-Catolice de Oradea,
 • Grupurile de tineret ale Diecezei sunt deschise şi faţă de tinerii de altă religie.
 • Centrul Diecezan pentru Tineret va păstra legătura cu toate grupurile din cadrul Diecezei, indiferent de limba acestora şi le va sprijini în desfăşurarea activităţii lor.
 • Grupurile de tineret, fără nicio diferenţiere lingvistică, vor participa la evenimentele diecezane organizate de Centrul Diecezan pentru Tineret.
 • Fiecare preot activ – parohi şi capelani – va considera ca fiind propria sa responsabilitate sprijinirea muncii de tineret, atât la nivel parohial, cât şi la nivel diecezan.

Galerie foto

Contact centru de tineret

Adresă

Oradea – 410161, str. Şirul Canonicilor nr.9

tel./fax

0259 433 240
0748/237 769